Životní prostředí

 

Přístup společnosti k ochraně životného prostředí

Životní prostředí vnímáme jako samozřejmost, aniž bychom si uvědomovali jak je v důsledku lidské činnosti zranitelné.

BÖGL a KRÝSL, k.s., přistupuje k ochraně životního prostředí systematicky a vnímá jí jako nedílnou součást své firemní kultury. To umožňuje patřit mezi významné stavební firmy v České republice.

Udržet a upevňovat své postavení na trhu znamená plnit náročné požadavky zákazníka i státních orgánů. Vedení společnosti proto uplatňuje systematický přístup k řízení všech činností a procesů. Není proto náhodou, že mezi základní pilíře firemní strategie patří systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém bezpečnosti práce dle OHSAS 18001.

Certifikovaný systém environmentálního managementu dokládá skutečnost, že ochrana životního prostředí není pro nás jen prázdným pojmem. Ačkoli byl tento systém zaveden v roce 2006, šetrný přístup k ochraně životního prostředí sahá až k úplným počátkům firmy.

Firma přistupuje systematicky i k ochraně jednotlivých složek životního prostředí. To dokládá autorizovaným měřením emisí stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, odběrem vzorků vypouštěných odpadních vod a jejich laboratorním rozborem či tříděním odpadu. Důležitou součástí komplexní ochrany životního prostředí je i ochrana přírody, rostlinných a živočišných druhů. Ucelený systém ochrany životního prostředí uzavírá školení zaměstnanců společnosti, tvorba dokumentů a postupů jakými jsou například plány ochrany životního prostředí, havarijní a povodňové plány.

Životní prostřední není samozřejmostí, životní prostředí potřebuje chránit, životní prostředí je budoucnost.

Myslíme na budoucnost, neboť myšlenky jsou základem pokroku.