Výroba betonu a prefabrikátů

Prefa Dobřany

Výroba prefabrikátů v Dobřanech u Plzně má svoji dlouholetou tradici. Hlavním posláním je výroba prefabrikovaných komponentů ve vysoké kvalitě. Speciálními prvky výroby jsou prefabrikovaná čela silničních propustků, silniční rámy a nosníky, prvky protihlukových stěn vyráběné dle vlastní technologie, prefabrikované universální římsovky, filigránové stropy dle konkrétní stavby a požadavku zákazníků. Výrobky nacházejí široké uplatnění jak na vlastních stavbách v rámci celé republiky, tak u zákazníků po celé ČR.
Veškeré výrobky jsou opatřeny požadovanými certifikáty a atesty. Vlastní laboratoř průběžně kontroluje jakost výroby vlastních prefabrikátů a dohlíží na správnost výrobních procesů během zpracování. Naše výrobou prefabrikátů jsme si osvojili nové výrobní postupy a to hlavně v oblasti zkvalitnění povrchů a celkové provedení prvků. Maximální pochopení potřeb našich klientů bylo a je nadále naším krédem a na tomto stavíme naši budoucnost a rozvoj společností BÖGL a KRYSL, k.s..

Tradiční výroba prefabrikátů pro silniční a mostní stavby rozvíjející své aktivity i v oblastech atypických výrobků pro občanské stavby.

Sortiment

 • Protihlukové stěny
 • Stropní panely
 • Stěnové panely
 • Tyčové dílce
 • Mostní prefabrikace
 • Výroba atypických prefabrikovaných dílců

Katalog výrobků:

 


Výrobky:

 • rámové prvky Beneš
 • křídla k rámovým prvkům Beneš
 • prahy k rámovým prvkům Beneš
 • septikový rám
 • rámy IZM
 • křídla IZM
 • universální římsovky
 • lícní prefabrikáty
 • ŽMP- 62/90 š.480mm
 • ŽMP. 62/90 š.980mm
 • Čelo propustku
 • Spádiště
 • Osazení spádiště
 • Spádiště
 • Plotový sloupek 20/30/340
 • Plotová deska 20/30/340
 • Protihluková stěna odrazová
 • Protihluková stěna pohltivá
 • Silniční panely
 • Základové patky a kalichy
 • Dělící stěny