Systém managementu kvality

 

Společnost BÖGL a KRÝSL, k. s. má vytvořen a uplatněn systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 pro výrobu kameniva, betonu, stavbu betonových mostů a konstrukcí, budování kanalizačních sítí a odvodňovacích systémů, stavbu pozemních komunikací, včetně pokládky obrubníků, chodníků, dopravních ploch, krytů z dlažeb, hutněných asfaltových vrstev, zemních prací a sanací betonových a železobetonových konstrukcí, izolačních prací a dále systém kvality pro stavby pozemní a inženýrské.

V rámci systému managementu kvality jsou zařazeny organizační jednotky společnosti:

  • odštěpný závod Dobřany
  • odštěpný závod Ostrava
  • kamenolom Hamr
  • jednotlivé dočasné provozy (stavby)

 

POLITIKA KVALITY 2018

ČSN EN ISO 9001