Železniční stavby

V oblasti železničních staveb spěšně provádíme modernizaci a rekonstrukci železničních koridorů. Díky zkušenostem a bezpečnému zázemí naší nadnárodní společnosti zajišťujeme včasnou a kvalitní realizaci staveb.

Realizujeme:

  • železniční mosty

  • železniční spodek

  • nástupiště

  • protihluková opatření

  • zárubní a opěrné zdi

  • podchody

  • propustky

 

Stavby:

TRAŤOVÝ ÚSEK Praha-libeň, Praha-Běchovice