Zahraniční stavby

Sjednocování Evropy a odstranění hranic přináší rozšíření trhu i pro stavební firmy v ČR.

Firma BÖGL a KRÝSL, k.s. již před vytvořením Schengenského prostru i pro naši republiku započala se spoluprací se stavebními firmami a především zákazníky u našich sousedů.

Jedná se hlavně o Slovenskou republiku a Polskou republiku, kde již byla dokončena a předána řada staveb a tyto pro dobré výsledky pokračují i nadále.

Získání zahraničního zákazníka, byť ve společné EÚ je vždy složitějším a náročnějším úkolem.

Je nutno se vyrovnat s místními podmínkami, zabezpečit management staveb, mimo jiné i ovládající jazyk země stavby, poznat místní možnosti a zdroje a vypořádat se s místně platnými předpisy a zákonnými ustanoveními.

V tomto výrazně pomáhá sjednocování norem v EÚ a navazování činnosti naší firmy na tato normy ihned od jejich přijetí v ČR.

Takové pojetí znamená, že stavby i mimo republiku dokážeme realizovat dle evropských standardů a kriterií.