Vodohospodářské a liniové stavby

Součástí revitalizačních úprav území je i budování a rekonstrukce vodních nádrží. Rovněž tyto stavby realizovala naše společnost například v okolí obce Budětice, kde se jednalo o výstavbu vodní nádrže příslušným s vybavením jejímž cílem bylo celkové zkvalitnění území a úprava vodního režimu. Vodohospodářské stavby buduje společnost především jako součást dálničních staveb. Jedná se hlavně o speciální retenční nádrže v úsecích dálnic D5 a D3 klasického sypaného typu nebo betonové objekty typu  „bílých van“. Úkolem těchto nádrží je úprava odtokových vod z těles komunikací a jejich zadržení před vypuštěním do okolních vodotečí. Z těchto důvodů mají speciální konstrukci, aby bylo zabráněno průsakům do spodních vod, anebo konstrukci přelivových objektů zajišťujících regulaci odtoku. Mimo výše uvedené funkce technického charakteru splňují tyto nádrže i požadavky na biosféru v možném rozsahu technického díla. Součástí budování retenčních a čistících nádrží a objektu jsou i trasy kanalizačního potrubí dálnic a linie odvodu vod. Rovni. tyto stavební objekty byly a jsou předmětem činnosti společnosti, především na trasách již realizovaných v rámci dálnice D5. Naše společnost má zkušenosti i s klasickými stavbami kanalizací a jejich budování je trvalým předmětem činnosti společnosti. Z těchto staveb je možno zmínit stavbu prodloužení Úhlavského kanalizačního sbírače na Plzeňsku.

 

RETENČNÍ NÁDRŽ D5