Silniční stavby

Silnice jsou v současné době nejdůležitějšími spojnicemi umožňující spojení lidí a dopravu zboží.

V návaznosti na stavby mostů a železnic realizuje společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. i stavby silnic a komunikací.

Jedná se jak o části dálniční sítě s povrchem živičným i cementobetonovým, tak v neposlední řadě i o stavby silnic 1 a 2. třídy místních komunikací a komunikací v obcích.

Samostatnou kapitolou jsou stavby cest a komunikací sloužících zemědělské výrobě, nebo rekreaci, především cyklotras a polních cest. Tyto stavby, byť na první pohled drobné mají svá specifika, především v citlivém začlenění do krajiny, minimalizaci dopadů na okolní přírodu a mimo jiné i maximální využití materiálů místního významu tak, aby polní cesty a cyklostezky nepůsobily rušivě na okolí.

Společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. se nebála  ani stavby turistických tras v chráněném území Šumavy a výsledek uspokojil jak investora, tak turisty, kteří netuší, že prochází po nových cestách v krásné okolní přírodě.

REKONSTRUKCE SILNICE V HORAŽĎOVICÍCH

SILNICE

OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI II/233 SMĚR SMĚDČICE

OPERNA ZED