Pozemní stavby

Současný vývoj stavebnictví směřuje nejen k dopravním stavbám, ale již více ke stavbám klasického charakteru, ke stavbám pozemním.

Komanditní společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. v tomto nechce stát stranou a je připravena navázat na své zkušenosti z dopravního stavitelství i v tomto stavebním oboru.

Proto se úspěšně rozvinula skupina pozemního stavitelství s hlavním zaměřením na občanské stavby, ale i na stavby související se stavbou velkých celků ekologických nebo liniových staveb.

Tento u firmy nejmladší stavební obor má již za sebou první zkušenosti a v současné době již firma realizuje velké stavby a rekonstrukce jak v Plzni, tak v západních Čechách.

Zásady přísné jakosti uplatňované a vyžadované v rámci dopravních staveb budeme přenášet i do staveb pozemních a tím bychom chtěli dosáhnout postavení spolehlivého partnera našich zákazníků.

 

Stavby:

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, PETÁKOVA UL.

DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH - PAVILON A