Ekologické stavby

Produkcí sídel není jen odpad ve formě znečištěné vody, ale i komunální a průmyslové odpady, které je nutno za přísných hygienických podmínek likvidovat, nebo vracet do cyklu zpracování.

Bohužel dosud lidstvo nenalezlo ekonomičtější způsob nakládání s těmito odpady, než jejich skládkování.

Skládky odpadů však musí být vybudovány tak, aby za dobu své existenci nenarušily výrazným způsobem ekosystém, byly bezpečné pro podzemní vody, docházelo k jímání a likvidaci skládkových plynů a bylo tyto možno rekultivovat.

Stavby skládek komunálního odpadu mají proto vysoké nároky na kvalitu provedení všech ochranných vrstev a jejich uzavření, doufejme do doby, než člověk najde využití takto nahromaděných odpadů.

Stavby chráněných a bezpečných skládek odpadu s úplnou infrastrukturou související se skládkováním odpadů realizovala firmy BÖGL a KRÝSL, k.s. na řadě míst v ČR, především v západních Čechách.

 

D47, stavba 4705 Bělotín - Hladké Životice