Lom Hamr

Kamenolom Hamr se nachází na okraji města Sušice. Pro tuto svoji polohu je dodavatelem kameniva do oblasti Sušice – Kašperské Hory. Zvláště významným dodavatelem je ve frakci 4/8 jako posypového materiálu při úpravách cest v Chráněné krajinné oblasti Šumava v zimním období.

Dodávané kamenivo splňuje požadavky evropských norem ČSN EN.

Sortiment

 • Těžený písek:
  • 0/4(A) (praný písek)
 • Drcené kamenivo:
  • 0/4 (B)
  • 4/8 (A,B,C)
  • 8/16 (A,C)
  • 11/22 (A,C)
  • 32/63 (A,C)
  • 63/125 (mimo normu)
 • Štěrkodrť:
  • 0/22 (C) MN
  • 0/63 C
  • 0/90 MN
  • 0/22 (šmanda)
 • Skrývka
 • Lomový kámen