Kamenolomy a pískovny

Výroba přírodního drceného kameniva a tříděného těženého kameniva byla původně hlavním výrobním programem společnosti BaK, k.s.. Neustálá modernizace jednotlivých provozů a rozšiřování druhů jejich výstupních surovin zajistila naší společnosti místo mezi významnými lomařskými firmami. Svědčí o tom i to, že jsme byli rozhodujícím dodavatelem kameniva pro podkladní vrstvy. V západních Čechách provozujeme kamenolom Hamr a pískovnu Vejprnice. Do budoucna je naším cílem rozšířit působení činnosti v tomto i do dalších oblastí v Čechách i na Moravě.