Vedení společnosti

Společnost BÖGL a KRÝSL, k.s.

Vítejte na stránkách naší stavební společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s.. Jsme dynamicky se rozvíjející nadnárodní stavební společnost se zaměřením především na mostní a silniční stavitelství. Dlouhodobě působíme v oblasti výroby prefabrikátů,  montáže ocelových konstrukcí a těžby kamene.

Naše společnost vznikla v roce 1993 spojením se silným zahraničním partnerem Max Bögl Bauunternehmung GmbH und CO KG.  Od samého počátku je hlavní strategií zavádění nových technologií a racionalizace organizačního a výrobního procesu. Díky tomu se nám za dobu našeho působení podařilo upevnit pozici v oboru, kterým je mostní a silniční stavitelství, kde dosahujeme těch nejlepších výsledků a referencí.


Kvalita a profesionální přístup pro nás znamená stoprocentní provedení všech požadavků ze strany zákazníka a proto se neustále vyvíjíme a zavádíme do praxe nové postupy, technologie a metody řízení. Jednou z hlavních myšlenek naší filosofie je zásadní a systematický přístup k péči o životní prostředí při realizaci všech našich projektů.

Naším cílemje zůstat i nadále žádaným a spolehlivým partnerem ve všech oblastech našeho profesního působení.