Společnost ve světě

 

Slovenská republika

Začátek působení společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. na Slovensku začal spoluprací se společností SEMOS s.r.o. se sídlem v Prešově a to hlavně v oblasti zabezpečování pracovníků ze Slovenska pro stavby uskutečňované v zahraničí a České republice. Tato vynikající spolupráce vyústila v rozhodnutí založit na Slovensku přímou pobočku společnosti.

V roce 2006 došlo ke vzniku pobočky se sídlem v Prešově. Start pobočky začal účastí ve sdružení při výstavbě obchvatu města Oravský Podzámok na rychlostní komunikaci R3, kde se pobočka stala členem vítězného sdružení s investory a obchodními partnery tří mostních objektů.

Z důvodů zlepšení komunikace pobočky s investory a obchodními partnery v prosinci 2006 společnost otevřela kancelář v Bratislavě, kde působí obchodní úsek. V současnosti pobočka na Slovensku zaměstnává 50 kmenových zaměstnanců.

 

Polsko

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie hledala naše společnost možnosti, jak uplatnit své bohaté zkušenosti v oblasti výstavby dálnic a mostů u ostatních členských zemí tohoto společenství. V lednu 2004 padlo strategické rozhodnutí a naše společnost expandovala na polský trh, který zažíval a v současné době nadále zažívá velký boom. Jako jedné z prvních českých společností se nám podařilo založit v Polsku společnost BÖGL a KRÝSL, s.z.o. se zastoupením polské a české strany. Posléze bylo založeno na polském území české zastoupení společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. pod názvem BÖGL a KRÝSL, odzial v Polsce.

K největším projektům budovaným v uplynulém období byla výstavba obchvatu města Ústravně v katastru katovického vojvodství. Jednalo se o projekt ve výši 3,476 mil. EUR, který byl z části financován z prostředků fondu PHARE. V rámci tohoto díla byly vybudovány v poměrně krátkém termínu 4 mosty s železobetonovou nosnou konstrukcí, propustky a ochranné protihlukové stěny. Byla vybudována dešťová kanalizace, vozovka z asfaltového betonu a betonových kostek včetně nového osvětlení a signalizace. Další projekty byly realizovány pro polského zákazníka reprezentovaného jednotlivými městy a jednalo se o stavu opěrných stěn, výstavbu komunikací a chodníků včetně inženýrských sítí a rekonstrukcí kanalizačních sítí.